جا موبایلی ماشین گریپ گو ، هولدر گوشی خودرو، نگهدارنده موبایل ماشین نمایندگی اصلی جا موبایلی ماشین گریپ گو | تلفن پشتیبانی 03119525000 http://gripgo.ir 2020-12-03T06:22:27+01:00 text/html 2019-10-07T06:52:09+01:00 gripgo.ir تک سبد تلفن : 03134418533 انواع هولدر موبایل http://gripgo.ir/post/5 <div align="center">برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد هولدر ها کافی است بر روی تصویر کلیلک نمایید.<br></div><div align="center"><br></div><div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl" align="center"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/Digital/mobile/accessories/wall-holder"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/006029032130191000219032231138079249208003080222/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هولدر دیواری موبایل"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/Digital/mobile/accessories/wall-holder"><div class="p-name text-white" itemprop="name">هولدر موبایل و شارژر لوتوس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="8900" class="priceP">8,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl" align="center"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/vehicles/car/holder/هولدر-گردنی-موبایل"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/051038138083198001240072123181063164091212233053/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هولدر گردنی"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">20%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/vehicles/car/holder/هولدر-گردنی-موبایل"><div class="p-name text-white" itemprop="name">هولدر گردنی چندکاره موبایل و تبلت</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">49,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl" align="center"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/vehicles/car/holder/هولدر-مغناطیسی"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/255121139212030007212187057208001078249075022060/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هولدر مغناطیسی موبایل ماشین"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">38%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/vehicles/car/holder/هولدر-مغناطیسی"><div class="p-name text-white" itemprop="name">هولدر مغناطیسی موبایل</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">19,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="11700" class="priceP">11,700</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b t-padding5-rl"> <div class="row c-product tpadding10"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" align="center"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/vehicles/car/table"><div class="img"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/224096107058125189012214009100203166254229129002/%D8%AC%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="جا لیوانی خودرو"></div></a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">18%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10 " align="center"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/vehicles/car/table"><div class="p-name text-white" itemprop="name">سینی تاشو خودرو AMCO</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" align="center"> <div class="disCount"> <span class="priceP">39,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price" align="center"> <span itemprop="price" content="32000" class="priceP">32,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2017-08-23T01:57:36+01:00 gripgo.ir تک سبد تلفن : 03134418533 انواع ابزارآلات http://gripgo.ir/post/4 <div align="center"> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/home-package" title="جعبه ابزار خانگی 8 تکه بسیار جمع و جور و دارای جعبه در ابعاد 5*16*21 سانتی متر،دو عدد پیچ گوشتی، متر فلزی،انبردست،کاتر، آچار قابل تنظیم و نوار تفلون است."> </a><div align="right"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/home-package" title="جعبه ابزار خانگی 8 تکه بسیار جمع و جور و دارای جعبه در ابعاد 5*16*21 سانتی متر،دو عدد پیچ گوشتی، متر فلزی،انبردست،کاتر، آچار قابل تنظیم و نوار تفلون است."><div class="img"><br></div></a><br><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/home-package" title="جعبه ابزار خانگی 8 تکه بسیار جمع و جور و دارای جعبه در ابعاد 5*16*21 سانتی متر،دو عدد پیچ گوشتی، متر فلزی،انبردست،کاتر، آچار قابل تنظیم و نوار تفلون است."><div class="img"> </div></a></div><div align="right"><br></div><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/home-package" title="جعبه ابزار خانگی 8 تکه بسیار جمع و جور و دارای جعبه در ابعاد 5*16*21 سانتی متر،دو عدد پیچ گوشتی، متر فلزی،انبردست،کاتر، آچار قابل تنظیم و نوار تفلون است."><div class="img"><br></div><div class="img"><br></div><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/027085084182022227043126141021235065191119052079/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-8-%D8%AA%DA%A9%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="جعبه ابزار 8 تکه"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">14%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/home-package"><div itemprop="name" class="p-name text-white">جعبه ابزار8 تکه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">36,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="31000" class="priceP">31,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/ladder" title="نردبان تاشو گلبرگ، جنس آلومینیومی، ساخت ایران،بسیار با کیفیت،5 پله با 170 سانتی متر ارتفاع در حالت بسته می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/097094041033226015100074197154128245067040183143/%D9%86%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="نردبان تاشو"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/ladder"><div itemprop="name" class="p-name text-white">نردبان تا شو آلومینیومی گلبرگ</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="135000" class="priceP">135,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/12pcs-box" title="جعبه ابزار 12 تکه دارای جعبه ابعاد 27*21 سانتی متر،چکش، کاتر،قلم تست برق،نوار تفلون، 4 عدد پیچ گوشتی، متر فلزی،آچار قابل تنظیم و انبر دست می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/153015020007130002187064245233132084099109006014/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-12-%D8%AA%DA%A9%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="جعبه ابزار 12 تکه"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">18%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/12pcs-box"><div itemprop="name" class="p-name text-white">جعبه ابزار 12 تکه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">55,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="45000" class="priceP">45,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="جعبه ابزار خانگی کوچک دارای ابعاد 5*17*24 سانتی متر حاوی ابزار های اصلی و ضروری شامل چکش، دوعدد پیچ گوشتی،متر فلزی،دو عدد پیچ گوشتی،چسب نواری و فازمتر است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/017003026173253221016138070002171162255009152037/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="جعبه ابزار"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">جعبه ابزار 9 تکه</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="35000" class="priceP">35,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-BIT-360" title="پیچ گوشتی BIT 360 دارای 6 سری دو سویه و چهار سویه،دسته ارگونومیک،طراحی عالی، محفظه چرخشی برای تغییر سری و حالت آهنربا در نوک سری هاست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/081251216062242085031196140205210075140121146130/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-360-%D8%A8%DB%8C%D8%AA.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="پیچ گوشتی 360 بیت"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-BIT-360"><div itemprop="name" class="p-name text-white">پیچ گوشتی بیت 360</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="19000" class="priceP">19,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9" title="درب توری ساخت ایران محافظی از جنس توری در برابر نفوذ حشرات موذی است که بر روی درب و پنجره نصب می گردد و امکان ورود و خروج هوا را نیز فراهم می کند.با کیفیت بسیار بالا"> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/085055040036108116153039168141179152143020153251/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="درب توری مگنتیک"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9"><div itemprop="name" class="p-name text-white">درب توری مگنتیک ایرانی توری ساز</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="34500" class="priceP">34,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_magic_mesh" title="درب توری مجیک مش MAGIC MESH محافظی از جنس توری در برابر نفوذ حشرات موزی است. مجیک مش که بر روی درب و پنجره نصب می گردد و امکان ورود و خروج هوا را نیز فراهم می کند."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/221015103128188068047164181246129205187030140065/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4-MAGIC-MESH%20.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="پرده توری مجیک مش MAGIC MESH "> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_magic_mesh"><div itemprop="name" class="p-name text-white">درب توری MAGIC MESH</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="15000" class="priceP">15,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_ninja_wallet" title="آچار نینجا والت بهترین ابزار چند منظوره پرکاربرد برای تمام افراد به ویژه مکانیکان است و برای باز کردن انواع پیچ و مهره،کنسرو،نوشابه و... طراحی شده است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/214078075206146112200123057068013151039237113059/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="آچار همه کاره نینجا والت"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/tools/%D8%A2%DA%86%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_ninja_wallet"><div itemprop="name" class="p-name text-white">آچار نینجا والت NinjaWallet</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="9000" class="priceP">9,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2016-06-22T04:44:02+01:00 gripgo.ir تک سبد تلفن : 03134418533 نگهدارنده موبایل ماشین http://gripgo.ir/post/3 <br><p>نگهدارنده گوشی مخصوص داشبورد ماشین ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را به یک کالای ایده آل تبدیل کرده است.جنس این محصول از سیلیکون نرم با قدرت جذب بالاست و بدون سر خوردگی روی داشبورد ماشین قرار می گیرد و شما نیاز به زدن چسب و یا مواد دیگری که اثر آن ها بر روی داشبورد باقی می ماند ندارید</p><p><br></p><p align="center"><img style="display: block;" src="https://static.taksabad.com/attachments/076071098239054105203103019225052054108080170151/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg" class="pswp__img" width="622" height="466"></p> <p>به همراه این هولدر یک سیم شارژر دو سر (اندروید و آیفون) و یک پایه مغناطیسی برای شارژ کردن انواع گوشی و تبلت وجود دارد تا با روشی فوری و سریع گوشی یا تبلت خود را در حین رانندگی شارژ نمایید.</p><p><br></p> <p>در این هولدر، گوشی دارای زاویه مناسب نسبت به راننده است تا بتواند صفحه گوشی را در حین رانندگی به راحتی مشاهده نماید و برای استفاده از نقشه و جی پی اس گوشی بسیار عالی است.</p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://imageserver.ir/37009/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c%20%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86.jpg" alt="جاموبایلی ماشین" width="695" vspace="0" hspace="0" height="632" border="0" align="bottom"></p><br><div align="center"> <p align="center"><a href="https://taksabad.com/vehicles/car/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86" target="_blank" title=""><br></a></p><p align="center"><a href="https://taksabad.com/vehicles/car/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/35883/more.jpg" alt="http://imageserver.ir/35883/more.jpg"></a></p> </div><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/126205111051097073122150248002013035042048112112/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86.jpg" style="opacity: 1;" class="pswp__img" width="640" height="479"></p><p align="center"><br></p><p>خصوصیات کلی پایه گوشی خودرو:</p> <p>مخصوص داشبورد ماشین به همراه خروجی شارژر</p> <p>بدون مواد چسبی و بنا براین بر روی داشبورد هیچ ماده ای باقی نمی گذارد.</p> <p>ساخته شده از سیلیکون با جدب بالا بنا براین هیچ گونه سرخوردگی پیش نخواهد آمد.</p> <p>قابلیت نگهداشتن گوشی و تبلت در سایز های مختلف</p> <p>دارای پایه شارژر مغناطیسی تا با قرار دادن سیم شارژ بر روی پایه به راحتی گوشی را شارژ نمایید.</p> <p>به خاطر زاویه نگهدارنده، همواره می توانید صفحه گوشی را مشاهده نمایید و با استفاده از GPS مسیر یابی نمایید.</p> <p>مناسب برای انواع خودرو</p> <p>تجهیزات همراه: یک عدد سیم شارژر و یک کابل دو سر مخصوص انواع گوشی و تبلت</p> <p>استفاده بسیار راحت و ساده</p><p><br></p><p align="center"><img style="display: block;" src="https://static.taksabad.com/attachments/012118156087129064084233163009177130181206070006/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86.jpg" class="pswp__img" width="643" height="481"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#CC0000"><b>هولدر ماشین</b></font></p><p align="center"><b>نگهدارنده گوشی خودرو</b></p><p align="center"><font color="#009900"><b>جا موبایلی ماشین</b></font></p><p align="center"><b>نگهدارنده گوشی ماشین </b><br></p><div align="center"><img src="https://static.taksabad.com/attachments/245027186203110059004021020153065010075093125025/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.jpg" style="opacity: 1;" class="pswp__img" width="618" height="463"><br><br><p align="center"><br></p><div align="center"> <p align="center"><a href="https://taksabad.com/vehicles/car/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/35883/more.jpg" alt="http://imageserver.ir/35883/more.jpg"></a></p> </div><br><br></div> text/html 2014-02-17T09:05:14+01:00 gripgo.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید جا موبایلی ماشین گریپ گو http://gripgo.ir/post/1 محصول جدید و بی نظیر مناسب برای مسافرت که هر راننده ای له آن احتایج دارد .<b> <a href="http://gripgo.ir/" target="_blank" title="جا موبایلی گریپ گو">جا موبایلی گریپ گو</a></b> GripGo با طراحی جدید و مدرنی که دارد این امکان را به شما می دهد که گوشی همراه خود را در هنگام رانندگی رو به روی شما قرار دهد بدون آن که مزاحمتی برای شما ایجاد کند. تکنولوژی استفاده شده در گریپ گو به گونه ای است که هر نوع گوشی همراه یا تبلتی را به نگه دارد و برای زمان طولانی به خود بچسباند بدون این که هیچ آسیبی به بدنه گوشی برساند.<br><p align="center"><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br><div align="center"><br><b>جا موبایلی ماشین گریپ گو GripGo</b><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/3.jpg" alt="جا موبایلی گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#FF0000"><br></font><b><font color="#FF0000">نمایندگی رسمی جا موبایلی گریپ گو در کشور</font><br><br></b><div align="center"><b><font color="#6600CC">بهترین وسیبه برای رانندگان در مسافرت<br></font><br><font color="#33CC00">گریپ گو نگهدارنده گوشی موبایل ، تبلت ، MP4 و . . .</font><br><font color="#993300"><br>گوشی شما به هیچ وجه لیز نخواهد خورد<br><br><br></font></b><br><font size="3"><b>قیمت <font color="#FF0000">17500</font> تومان</b></font><br><br><a rel="nofollow" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005gripgo" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی عینك آفتابی تروكالر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/1.jpg" alt="گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><br><br>همه رانندگان برای نگهداری موبایل خود در اتومبیل دچار مشکل هستند ، بعضی از آن ها گوشی خود را روی داشبورد ماشین قرار می دهند که سر پیچ ها به پایین پرتاپ می شود و همین مشکلات باعث تصادف نیز می شود . گریپ گو GripGo وسیله ای جدید و کارآمد می باشد که برای نگهداری موبایل و تبلت در اتومبیل طراحی شده است. GRIP GO امکان چرخش 360 درجه و تنظیم ارتفاع را دارا می باشد که با توجه به نیاز خود می توانید آن را بچرخانید و یا بالا و پایین کنید. با جا موبایلی گریپ گو در اتومبیل خود برای سرنشینان فیلم ها و تصاویر روی گوشی خود را پخش کنید و از دیدن آن ها لذت ببرید.<br><br><br><div align="center"><b><font color="#3333FF">گریپ گو GripGo اصل را از فروشگاه معتبر خریداری کنید</font><br><br><font color="#FF6600">دارای جعبه بندی اورجینال</font><br><br><font color="#009900">ارسال سریع و فوری به سراسر نقاط ایران</font><br><br><font color="#FF0000">جا موبایلی گریپ گو برای اولین بار در فروشگاه اصلی گریپ گو</font><br></b><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/10.jpg" alt="اندازه جا موبایلی گریپ گو Gripgo" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><br>نصب آسان و راحت گریپ گو با چسبندگی باورنکردی ، GripGo را روی شیشه هر نوع ماشینی می توانید نصب کنید ، خودرو های سواری و سنگین ، اتوبوس و حتی روی میز کار شما همه و همه مکانی برای نصب گریپ گو هستند . این محصول به راحتی بر روی شیشه و یا داشبورد اتومبیل نصب می شود و برای همه گوشی های موبایل قابل استفاده می باشد. از این محصول می توانید بر روی میز کار خود نیز استفاده نمایید. با استفاده از GRIP GO دیگر نگران لیز خوردن و یا گم کردن موبایل خود در اتومبیل نباشید. <br><br><br><div align="center"><b><font color="#CC0000">دیگر نگران لیز خوردن گوشی همراه و تبلت خود نباشید</font><br><font color="#339999"><br>قابل چرخش به صورت 360 درجه</font><br><font color="#CC33CC"><br>تهیه شده از پلاستیک تقویت شده بسیار مقاوم<br><br><br></font></b><br><font size="3"><b>قیمت <font color="#FF0000">17500</font> تومان</b></font><br><br><a rel="nofollow" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005gripgo" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی عینك آفتابی تروكالر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/11.jpg" alt="جا گوشی گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><br>شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در هنگام رانندگی و پیچ جاده ها گوشی موبایلتان از روی داشبورد لیز خورده و به زیر صندلی پرتاب شده است ، اگر می خواهید گوشی گران قیمت و دوست داشتی شما دچار این مشکلات نشود خرید گریپ گو Grip Go را به شما پیشنهاد می کنیم . هر نوع گوشی همراهی که داشته باشید به گریپ گو خواهد چسبید و به هنگام رانندگی جلوی چشم شما خواهد بود.<br><br><font color="#FF0000"><b><br></b></font><div align="center"><b><font color="#FF0000">محصولی مورد نیاز برای مسافرت</font><br><br><font color="#6633FF">قابل استفاده برای تمام گوشی های موبایل با برند های متفاوت</font><br><br><font color="#009900">بدون تاریخ مصرف </font><br><font color="#CC0000"><br>با یک شستشوی ساده چسبندگی گریپ گو مانند روز اول خواهد شد</font></b><br><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/12.jpg" alt="GripGo" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b><br></b><div align="right"><b>جا موبایلی گریپ گو چگونه عمل می کند؟</b><br>سطح سبز رنگ گریپ گو GripGo از هزاران هزار چسبانک های کوچک تشکیل شده که وقتی گوشی موبایل خود را به آن فشار می دهید این چسبانک ها گوشی شما را به خود جذب می کنند ، پس هیچ ماده چسبنده ای روی سطح گریپ گو <b><a href="http://gripgo.ir/" target="_blank" title="Gripgo">GripGo</a></b> مالیده نشده است و گوشی شما بعد از جدا شدن از گریپ گو چسبناک نخواهد شد. تصاویری از این چسبانک های ریز را در زیر می توانید مشاهده کنید.<br><br><div align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/14.jpg" alt="خرید جا موبایلی گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><b><font color="#FF6600">تمام اجسام شیشه ای و صیقلی را به خود نگه می دارد</font><br><br><font color="#CC33CC">با قیمت استثنایی مستقیم و بدون واسطه</font><br><br><font color="#339999">دارای 7 روز گارانتی برگشت کالا<br><br><br></font></b><br><font size="3"><b>قیمت <font color="#FF0000">17500</font> تومان</b></font><br><br><a rel="nofollow" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005gripgo" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی عینك آفتابی تروكالر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/6.jpg" alt="گریپ گو GripGo" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right">جا موبایلی گریپ گو را با آب به آسانی می توان شستشو کرد تا موبایل شما را محکم به خود بچسباند ، این وسیله در برابر رطوبت و آب مقاوم است و تغییر حالت نخواهد داد . همان گونه که در تصاویر مشاهده می کنید <b><a href="http://gripgo.ir/" target="_blank" title="گریپ گو">گریپ گو</a></b> موبایل شما را به راحتی نگه می دارد که در حرکت های ناگهانی خودرو به هیچ وجه گوشی از گریپ گو جدا نمی شود.<br><br><font color="#FF0000"><br></font><div align="center"><b><font color="#FF0000">کیفیت عالی و استفاده فوق العاده آسان</font><br><br><font color="#009900">این وسیله را حتما به دوستان خود پیشنهاد خواهید کرد</font><br><br><font color="#993399">تاشو و قابل چرخش به صورت 360 درجه</font></b><font color="#993399"><br></font><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/7.jpg" alt="گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/8.jpg" alt="فروش جا موبایلی گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right">نگه دارنده موبایل گریپ گو GripGO دارای 7 روز گارانتی برگشت کالا می باشد پس با خیالی آسوده خریدی لذت بخش از فروشگاه اینترنتی گریپ گو داشته باشید و جا موبایلی گریپ گوی اورجینال را از نماینده رسمی این شرکت در ایران خریداری نمایید . گریپ گو محصول سال 2014 بوده که به تازگی در بازار ایران عرضه شده و به صورت مستقیم می توانید از همین سایت خریداری نمایید. <b><a href="http://gripgo.ir/" target="_blank" title="جا موبایلی ماشین">جا موبایلی ماشین</a></b> گریپ گو بهترین گزینه برای خرید کالایی مسافرتی که حتما به آن نیاز خواهید داشت.<br><br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000">گریپ گو با باسته بندی اورجینال</font><br><br><font color="#CC33CC">دارای تکنولوژی برتر و جدید که برای اولین بار در دنیا تولید شده است</font><br><font color="#009900"><br>بهترین وسیله برای رانندگان عزیز</font><br><br><font color="#3333FF">ارسال به سراسر نقاط ایران</font><br></b><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/13.jpg" alt="بسته بندی جا موبایلی گریپ گو GripGo" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><b><br><font color="#FF6600">بسته بندی اصلی گریپ گو</font><br><br><font color="#009900">در فروشگاه معتبر گریپ گو&nbsp; GripGo</font><br><br><font color="#CC33CC">همان چیزی که در هنگام رانندگی به آن احتیاج داشتید</font></b><br><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/gripgo/5.jpg" alt="فروشگاه گریپ گو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><br><b>روش خرید جا موبایلی گریپ گو :</b><br><br>برای خرید اینترنتی و پستی جا موبایلی گریپ گو روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پر نمایید بعد از ثبت سفارش کالای خریداری شده شما ظرف مدت کوتاهی برای شما ارسال خواهد شد و درب منزل یا محل کارتان آن را از مامور اداره پست دریافت و هزینه را همانجا به مامور پست پرداخت می نمایید. خرید آسان اینترنتی را با ما تجربه کنید.<br><br><font color="#FF0000"><br></font><div align="center"><b><font color="#FF0000">پرداخت هزینه بعد از دریافت کالا درب منزل</font><br><font color="#009900"><br>ارسال سریع به سراسر نقاط ایران</font><br><br><font color="#CC33CC">دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون دلیل</font></b><br><br><br><font size="3"><b>قیمت <font color="#FF0000">17500</font> تومان</b></font><br><br><a rel="nofollow" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005gripgo" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی عینك آفتابی تروكالر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div>